slajd 1
"Po 3 dniach zabiegów
znowu mogłem się wyprostować."
slajd 1
slajd 2
"Uporczywy ból głowy ustąpił
po dwóch tygodniach zabiegów"
slajd 2
slajd 3
"Musze być zdrowy
bo mam dla kogo"
slajd 3
previous arrow
next arrow

Kręgosłup i jego mięśnie to oś naszego ciała.
Stabilizują, utrzymują pionową postawę ciała, umożliwiają ruchy tułowia – zginanie, prostowanie, skłony na boki.

Budowa kręgosłupa:

– kręgi:

  • 7 szyjnych,
  • 12 piersiowych,
  • 5 lędźwiowych oraz
  • 9 kręgów zrośniętych ze sobą tworzących kości krzyżową i ogonową,

elementy łączące kręgi, czyli więzadła,
– elementy powodujące ruch, czyli mięśnie,
– krążki międzykręgowe, „dyski”, znajdują się pomiędzy kręgami i stanowią główną część amortyzującą ruch kręgosłupa.

   Kręgosłup służy głównie jako narząd podporowy ciała oraz jako narząd ruchu i nie tylko. Kręgosłup ma kształt dwóch piramid połączonych z sobą  podstawami. Górna piramida znacznie dłuższa i wysmukła jest utworzona przez część przedkrzyżową kręgosłupa, którą tworzą kręgi: szyjne, piersiowe i lędźwiowe. Część dolna, stanowi kość krzyżowa i kość guziczna.

Długość całego kręgosłupa dorosłego człowieka stanowi w przybliżeniu 40-45% długości ciała. Wielkość kręgów wzrasta stopniowo od kręgu szczytowego do piątego kręgu lędźwiowego. Największy wymiar poprzeczny osiąga kręgosłup na wysokości 2-3 segmentu kości krzyżowej, co spowodowane jest największym obciążeniem tego odcinka kręgosłupa.

Kręgosłup dorosłego człowieka nie jest prostym słupem, przejawia bowiem wężowate wygięcia w odcinku szyjnym (lordoais cervicalis) i lędźwiowym (lordoais lumbalis), krzywizny te wypukłością skierowane są do przodu natomiast w części piersiowej (kyphosis thoracica) i krzyżowo-guzicznej (kyphosis sacralis) wypukłe są ku tyłowi.

      Kręgi z kolejnych odcinków różnią się budową, rozmiarami i kształtem, ale typowy kręg zbudowany jest z trzonu, który przejmuje większą część przeciążeń i przytwierdzonego do niego od strony grzbietowej łuku kręgowego Od tak zbudowanych kręgów odchodzą wyrostki, za pośrednictwem których kręgi łączą się z żebrami, mięśniami i sąsiednimi kręgami. Poszczególne trzony między sobą łączą krążki międzykręgowe. Krążki te składają się z pierścienia włóknistego, jądra miażdżystego i dwóch sąsiednich płytek. Tak zbudowane krążki międzykręgowe potocznie nazywane są dyskami.

U człowieka w związku z jego pionową postawą, kręgosłup stanowi oś tułowia i dźwiga całą górną część ciała. Jego siła nośna wynosi około 350 kg. Najsłabszymi miejscami są zazwyczaj te okolice, w których część odznaczają się większą ruchomością przechodzi w odcinek mniej ruchomy (dolny odcinek szyjny, przejście kręgosłupa piersiowego w lędźwiowy i lędźwiowego w krzyżowy). Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest niewielka z uwagi na silny aparat więzadłowy, obecność wyrostków oraz połączeń trzonów kręgowych za pośrednictwem chrząstkozrostów. Pomimo tego, nieznaczne ruchy 24 kręgów wolnych (prawdziwych) sumując się dają dużą ruchomość całego kręgosłupa.

      Najmniej ruchomą jest część piersiowa kręgosłupa ze względu na swą budowę Największe możliwości ruchome posiada część szyjna dzięki małym wymiarom trzonów i znacznej wysokości krążków międzykręgowych. Również w części lędźwiowej ruchomość jest dość znaczna. Ruchy kręgosłupa są możliwe we wszystkich kierunkach. Całkowicie nieruchoma jest kość krzyżowa i guziczna.

     Kręgosłup to nie tylko narząd podporowy ciała oraz narząd ruchu ale służy również jako osłona rdzenia kręgowego. Ukryty w obszernym kanale kręgowym rdzeń jest dostatecznie chroniony przed wszelkiego rodzaju urazami, ponadto duża sprężystość kręgosłupa zabezpiecza, nie tylko rdzeń ale także i mózgowie przed szkodliwymi wstrząsami. Głównymi czynnikami amortyzującymi wstrząsy są krzywizny kręgosłupa oraz znaczna sprężystość krążków międzykręgowych

UMÓW WIZYTĘ
tel. 604 840 117